Pyydä tarjous

Yhteistyö alkaa yhteydenotosta

Sivulla alempana löytyy henkilöstölain mukainen rekisteriseloste. Tässä tiivistettynä mitä henkilötietoja jää talteen ja mihin niitä käytetään. bMore ei tallenna tietoa muilta osin kuin mitä tarvitaan uutiskirjeen tai tilauksen toimittamiseen.

Tilaamalla uutiskirjeen tarvitaan sähköpostiosoite, jotta viesti tavoittaa tilaajan.

Tekemällä tarjouspyynnön tarvitaan yhteyshenkilön ja organisaation nimi sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Tilattaessä tarvitaan yllä olevien lisäksi vielä toimitus- sekä laskutusosoite.

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Reateh Oy
Porvoonkatu 5-7 F 197
00510 Helsinki

asiakaspalvelu@bmore.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

bMore asiakas- ja yritysmarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Reateh Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Reateh Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Reateh Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.